Programului de sprijire a iniţiativelor culturale ale asociaţiilor din zona de nord a judeţului Harghita pe anul 2016

 ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijire a iniţiativelor culturale ale asociaţiilor din zona de nord a judeţului Harghita  pe anul 2016

1.Autoritate contractantă: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu ,Cod Fiscal 32891972, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița , tel. 266/341.772,int.20, fax 0266-341.772

2.Solicitanţii :  Pot depune solicitare de sprijin financiar persoanele juridice înființate în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații  care activează în domeniul cultural sau au prevăzute în statut obiective  culturale , al căror sediu se află pe teritoriul U.A.T-urilor membre ale AD.I. Călimani -Giurgeu, respectiv municipiul Toplița, orașul Borsec, comunele Bilbor, Corbu, Gălăuțaș, Sărmaș, Subcetate și Tulgheș.

3.Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

  • organizarea de festivaluri, serbări câmpeneşti, datini şi obiceiuri, târguri tradiţionale cu promovarea moştenirii culturale locale, tabere, ateliere  de creație, sesiuni stiințifice;
  • participare la expoziţii, spectacole, festivaluri, sesiuni ştiinţifice( se va prezenta scrisoarea de acceptare din partea organizatorului/organizatorilor)

5.Suma aprobată pe anul 2016: 30.000 lei

6.Durata programului: anul 2016.

  1. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita .

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:29 aprilie 2016 , ora 11.00.

  1. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului , Cererea de finanţare și Buget se pot procura de la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita , persoana de contact: Gabriela Buzilă, telefon 0740001891 şi de pe site-ul www.adicalimanigiurgeu.ro

Cerere de finanţare

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *