Programului de sprijinire a asociațiilor din domeniul turismului în vederea promovării zonei de nord a județului Harghita pe anul 2016

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
 Programului de sprijinire a asociaților din domeniul turismului în vederea promovării zonei de nord a județului Harghita  pe anul 2016

1.Autoritate contractantă: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu ,Cod Fiscal 32891972, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița,tel. 0266/341.772.int.20, fax 0266-341.772

2.Solicitanţii : Pot depune solicitare de sprijin financiar persoanele juridice înființate în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații  care activează în domeniul turistic sau au prevăzute în statut obiective legate de turism/promovare turistică , a căror sediu se află pe teritoriul U.A.T-urilor membre ale AD.I. Călimani-Giurgeu, respectiv municipiul Toplița, orașul Borsec, comunele Bilbor, Corbu, Gălăuțaș, Sărmaș, Subcetate și Tulgheș.

3.Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

  • realizarea/reabilitarea marcajelor de vară și/sau de iarnă a traseelor montane ;
  • realizarea/marcarea traseelor de escaladă și cicloturism.
  • realizare de materiale de promovare a zonei de nord a județului Harghita – hărți turistice cu localitățile componente ale asociației și alte materiale care pot fi difuzate la Târgurile de Turism ale României ;
  • organizarea de evenimente care au ca scop promovarea turistică a zonei de nord a județului Harghita – festivaluri, conferințe, expoziții,seminarii cu tema promovare turistică etc.

5.Suma aprobată pe anul 2016: 30.000 lei

6.Durata programului: anul 2016.

  1. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita .

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 29 aprilie 2016 , ora 11.00.

  1. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita , persoana de contact: Gabriela Buzilă, telefon 0740001891 şi de pe site-ul www.adicalimanigiurgeu.ro

Cerere de finanţare

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *