student-849825_640

PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDENȚI

 

PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDENȚI

 2015-2016

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani – Giurgeu derulează  programul de acordare a unor burse studenților care își pregătesc lucrarea de licență/masterat în anul universitar 2015–2016.

Scopul acordării bursei îl reprezintă sprijinirea și  încurajarea studenților cu scopul creșterii performanței și pentru dezvoltarea abilităților lor și corespunde obiectivelor din statutul A.D.I. Călimani-Giurgeu referitoare la realizarea de studii  în domeniul creșterii competitivității sectorului agricol, industrial, turism, mediu și dezvoltare durabilă a zonelor de interes comun din zona nordică a județului Harghita și realizarea unui sistem de sprijinire a inițiativelor culturale, sportive și de tineret.

Studenții pot aplica cu lucrări de licență/masterat ( sistem Bologna) care pot fi utilizate pe plan regional, având ca bază o cercetare efectuată în zona de nord a  județul Harghita, respectiv în localitățile : municipiul Toplița,orașul Borsec, comunele : Bilbor, Gălăuțaș ,Corbu, Sărmaș, Subcetate, Tulgheș , iar tema cercetării să fie aplicabilă domeniilor de acțiune ale A.D.I. Călimani-Giurgeu.

 

Termenul limită pentru depunerea lucrării de licență (în format tipărit și electronic): 30 mai 2016.

Bursierii vor avea posibilitatea de a prezenta lucrările în cadrul unei conferințe care va fi organizată în luna iulie 2016 .

Bursă se acordă de către  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani -Giurgeu .

Grupul ţintă: studenții care au domiciliul în zona de nord a  județului Harghita și frecventează cursurile de zi ale unei universități românești acreditate .

Numărul bursierilor: cel mult 9 studenți.

Valoarea bursei: 200 lei/lună/persoană, timp de 4 luni.

Criterii de evaluare:

– să fie înmatriculat în anul universitar 2015-2016  ca student în ultimul an;

–să aibă rezultate excelente în domeniul subiectului ales la lucrarea de licență/masterat;

–cercetarea să fie efectuată în zona de nord a județul Harghita pe una din temele sus – menționate;

–posibilitatea utilizării în administrația publică  a rezultatelor cercetării;

–cercetarea să se refere la zona acoperită de A.D.I. Călimani Giurgeu;

–caracterul inovator reprezintă avantaj ;

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

-este student cu domiciliul în zona de nord județul Harghita și frecventează în anul universitar 2015–2016 cursurile de zi ale unei universități românești acreditate ;

-își finalizează lucrarea de licență / masterat (sistem Bologna) în anul universitar 2015–2016;

– adeverință care să facă dovadă statutului de student/masterand ;

-să aibă media generală pe anul universitar anterior peste/cel puţin egală cu 9,00.

Toate condiţiile trebuie îndeplinite cumulativ .

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

– adeverință care să facă de dovadă statutului student/masterand ;

– curriculum vitae;

– copia actului de identitate al studentului/masterandului – se va prezenta și originalul pentru conformitate;

– recomandare manuscris de la coordonatorul de proiect maximum o pagină, care să certifice individualitatea, caracterul original și să indice utilitatea regională a proiectului de cercetare;

– adeverință care să ateste media generală a anului precedent;

– formularul de înscriere, completat şi semnat;

– planul de cercetare în forma tipărită (care trebuie trimis și electronic în format .pdf);

– rezumatul planului de cercetare (max. 4000 caractere în format electronic și în formă tipărită ) ;

Grilă de evaluare :

Media din

anul anterior

Punctaj
9,90 – 1010 puncte
9,80 – 9,909 puncte
9,70 – 9,808 puncte
9,60 – 9,707 puncte
9,50 – 9,606 puncte
9,40 – 9,505 puncte
9,30 – 9,404 puncte
9,20 – 9,303 puncte
9,10 – 9,202 puncte
9,00 – 9,101 punct

 

 La punctaj egal criteriul de departajare va fi ordinea depunerii cererilor, având prioritate prima cerere depusă .

 

Alte informații:

La realizarea proiectului de cercetare informațiile, documentele deținute de către A.D.I. Călimani -Giurgeu pot fi folosite în mod liber, precum pot fi furnizate și alte tipuri de sprijin non-material la proiectul de cercetare.

Dosarul poate fi însoțit de alte documente justificative, pe care solicitantul le consideră importante.

Indicatori :

Indicatori de rezultat : – cel puțin 7 burse acordate .

Indicatori financiari : – cel puțin 6300 lei cheltuiți .

 

Orice modificare adusă prezentului Program va fi comunicată din timp potențialilor beneficiari .

 

Termenul – limită de depunere a dosarelor : 15 februarie 2016.

 

  

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *