site

Plan de dezvoltare zonală

Pornind de la scopul înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani -Giurgeu, în perioada martie – mai 2015 a fost elaborat Planul de dezvoltare zonală pentru următorii 10 ani și perspectivele pentru următorii 20 pentru arealul situat în nordul județul Harghita .

DSCN4308site

Proiectul a constat, în primă etapă, în conturarea profilului teritorial, pornind de la caracteristicile geografice ale teritoriului, analiza economiei zonale cu accent pe domeniile identificate ca fiind de interes pentru A.D.I., respectiv domeniile agricol (vegetal, zootehnic, apicol), industrial, turism (agroturism, turism rural, turism montan), mediu și dezvoltare durabilă, analiza serviciilor pentru populație, după care s-a procedat la elaborarea unei analize a strategiilor de dezvoltare locală a unităților administrativ-teritoriale din componența A.D.I.-ului, pentru identificarea principalelor nevoi, a oportunităților și direcțiilor de dezvoltare pentru teritoriul acoperit de A.D.I. Călimani-Giurgeu, precum și a unei analize a principalelor strategii aplicabile la nivel județean, regional, național și european. Această analiză documentară a fost validată și actualizată prin vizite în teren, discuții individuale, work-shopuri și mai multe consultări și interviuri în teritoriu.

Elaborarea propriu-zisă a Planului de Dezvoltare Zonală a urmărit, în primul rând, stabilirea domeniilor de interes zonal, respectiv acele domenii spre care să se concentreze eforturile A.D.I. Călimani-Giurgeu. Din analiza domeniilor în care se încadrează obiectivele principale ale A.D.I., respectiv cele în care se încadrează proiectele cuprinse în strategiile de dezvoltare locală, au fost identificate următoarele domenii de interes zonal (care concentrează mai multe tipuri de probleme, inițiative sau proiecte cu tematică și caracteristici comune privind beneficiarii sau scopul final al acestora, de pe teritoriul acoperit de A.D.I.): Asociativitate; Calitatea locuirii; Capacitate administrativă; Cultură; Domeniu public; Educație; Energie regenerabilă; Infrastructură; Patrimoniu; Sănătate; Social; Sport; Turism; Sector agricol; Economie; Mediu și dezvoltare durabilă.

În vederea concentrării eforturilor orientate către dezvoltarea zonală, domeniile de interes au conturat direcțiile de dezvoltare strategică, concentrând în jurul domeniilor prioritare mai multe domenii de acțiune care grupează, tematic, tipuri similare de intervenție la nivel de teritoriu acoperit de A.D.I.:

  1. Îmbunătățirea infrastructurii de bază și adiacente și creșterea calității locuirii în arealul de nord al județului Harghita

– Această direcție strategică vizează acțiuni din domeniile: infrastructură, domeniu public, energie regenerabilă, capacitate administrativă, calitatea locuirii, social, educație, sănătate.

  1. Valorificarea potențialului zonal, cu accent pe dezvoltarea turismului și a domeniilor conexe care pot contribui la promovarea arealului de nord al județului Harghita

– Această direcție strategică vizează acțiuni din domeniile: turism, sport, patrimoniu, cultură, mediu

și dezvoltare durabilă.

  1. Dezvoltarea economică a arealului din nordul județului Harghita

– Această direcție strategică vizează acțiuni din domeniile: economie, sector agricol, asociativitate.

Planul de dezvoltare zonală îl găsiți aici .

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *