Municipiul Topliţa

toplita
_MG_0606

Geografie

Municipiul Toplița este situat în nordul Depresiunii Giurgeu (Gheorgheni) din Carpații Răsăriteni, pe cursul superior al râului Mureș, fiind încadrată de M-ții Călimani, M-ții Giurgeului și M-ții Gurghiului. La o altitudine de 650 m, în imediata apropiere a orașului este situat izvorul „Bradul”, cu un debit de 10 l/sec., având o temperatură de 27,5 °C. Apa acestui izvor este captată într-un bazin, fiind de fapt o piscină cu apă limpede. Al doilea izvor este situat aproape de centrul orașului, în apropierea gării. Izvorul este captat într-un ștrand, având aceeași compoziție cu a izvorului „Bradul”, cu o temperatură de 25 °C și un debit de 8 l/sec.

Istoric

Conform coordonatelor istoricului Ptolemeu, în arealul orașului ar fi existat o cetate dacică, Sangidava, nedescoperită pe teren. În secolul XIII în zonă au început să se stabilească familii de secui. Prima menționare documentară a localității datează din 1567. A fost declarat oraș în 1956 iar în 2002 a fost declarat municipiu.

Etimologie

De-a lungul aniilor, orașul a trecut prin mai multe schimări de nume: Taplócza, Toplicza, Gyergyó-Toplicza, din 3 februarie 1861 Oláh-Toplicza, apoi în 1 ianuarie 1907 Maroshévíz, până în 1918, când a primit numele Toplita Română. În ambele limbi, maghiară și română, numele înseamnă „izvor de apă caldă”; primul este un cuvânt din limba română de origine slavă.

Economie

Principala ramură economică a municipiului este industria de exploatare și prelucrare a lemnului (fabrici de mobilă, cherestea, PAL). Este dezvoltată și industria textilă (tricotaje), de încălțăminte, alături de cea agricolă, de panificație, turism și transport.

Educație

În municipiul Toplita se află cinci școli, dintre care trei licee. Acestea sunt: Școala generală „Miron Cristea”, Școala nr. 4, Liceul Teoretic „Octavian Codru Taslauanu”, Liceul „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Kemeny Janos” și Școala „Andrei Șaguna”.

Vizitati și www.toplita.ro