Lăcaşuri de cult

Arhitectura religioasă este de o mare varietate şi bogăţie, fiind determinată de varietatea cultelor reprezentate în teritoriul acoperit de A.D.I. Călimani-Giurgeu (romano-catolici, reformaţi, unitarieni, ortodocşi, greco-catolici, armeano – catolici), dar şi de tehnicile de construcţie prin utilizarea lemnului (Orașul Borsec) sau de epocile de construcţie (sec. XIII- sec. XIX) şi elementele arhitecturale constitutive pentru lacasuri de cult (biserica, biserică cu turn clopotniţă, capela, ansamblu religios, claustru, etc.).

Lacasuri de cult Toplița

Mănăstirea Sfântul Ilie este ctitoria primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Dr. Elie Miron Cristea. Din 1928 asezământul funcţionează ca mănăstire de călugări. Muzeul Mănăstirii Sfântul Prooroc Ilie din Topliţa a fost sfinţit şi inaugurat în 30 mai 1995. Expoziţia permanentă cuprinde un important fond de icoane pe lemn din secolul al XVIII-lea şi fragmente ale vechii catapetesme de la biserica din lemn.

Mănăstirea Sfântul Ilie

Mănăstirea Sfântul Ilie


Mănăstirea Sfântul Ilie

Mănăstirea Sfântul Ilie


Mănăstirea Sfântul Ilie

Mănăstirea Sfântul Ilie

Mănăstirea Doamnei din Moglăneşti declarată monument istoric este mănăstire de maici cu viaţa de obște, ridicată de către soţia domnului moldovean Gheorghe Ştefan, doamna Safta, în anul 1658. Mănăstirea este un simbol al relaţiilor istorice şi spirituale dintre provinciile româneşti, cu arhitectură timpurie a băştinaşului transilvan.

Mănăstirea Doamnei din Moglăneşti

Mănăstirea Doamnei din Moglăneşti

Schitul de la Gura Izvorului este situat la 17 km depărtare de oraș, pe drumul ce merge înspre Munții Călimani. Acest schit este închinat tutror sfinților, având hramul în prima duminică după Rusalii.

Schitul de la Gura Izvorului

Schitul de la Gura Izvorului

Lacasuri de cult Borsec

Biserica ortodoxă din Borsec – a fost construită în 1847 (inițial catolică, devenită greco-catolică și la final ortodoxă). Este considerată a fi un monument cultural și arhitectural.

Biserica Ortodoxa Borsec

Biserica Ortodoxa Borsec

Lacasuri de cult Bilbor

Biserica ortodoxă “Sf. Nicolae” – monument construit între anii 1795-1797, se află la aproximativ 100 m de localitate, pe partea estică a acesteia. Este construită din lemn, are picturi murale deosebit de valoroase. De asemenea, cele zece icoane din biserică sunt capodopere ale artei naive.

Biserica ortodoxă Bilbor

Biserica ortodoxă Bilbor

Biserica romano-catolică (nr. 203) – biserică din lemn, construită în anul 1899. Biserica a ars în anul 1990 topindu-se chiar şi clopotul cel mic.

Lacasuri de cult Gălăuțaș

Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului construită în 1791 din lemn a fost adusă în anul 1903 din Topliţa şi reconstruită pe locul actual. Biserica este monument arhitectural, conform registrului monumentelor judeţului Harghita (1992). Traseu turistic recomandat: din Gălăuţaş-Pârâu pe valea pârâului pe vîrful Bătrâna.

Biserica Ortodoxa Galautas

Biserica Ortodoxa Galautas

Lacasuri de cult Subcetate

Biserica ortodoxă “Sf. Dumitru” – ctitorită în 1902, biserică din piatră în stil gotic;

Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru"

Biserica ortodoxă “Sf. Dumitru”

 

Biserica ortodoxă “Sfânta Treime” – construită din lemn în satul Filpea în anul 1997;

Capela greco-catolică “Sf. Petru” – construită din lemn, în anul 1993.

Lacasuri de cult Tulgheș

Biserica Sf. Arhangheli construită în 1813 din lemn, acoperită cu şindrilă purtând elemente de construcţie atât româneşti cât şi secuieşti.

Capela de lemn “Sf. Petru şi Pavel” se află sub Rezu Mare şi a fost construită în 1922.

Bisericuța de lemn de la Părintele Marc din anul 1790 – care există și astăzi, restaurată și unde se află și „Cimitirul eroilor din primul război mondial” – aici s-au găsit și ruinele unei școli.

Biserica Sf. Arhangheli Tulghes

Biserica Sf. Arhangheli Tulghes

Parfumul vieții de odinioară mai este păstrat în gospodăriile tărănești din Bilbor (Răchitiș), Corbu, Subcetate: Case de lemn și zidărie (decor de lemn traforat), Gospodăria lui Teslovan Petru din Sămaș (la numărul 1044.) construită la începutul secolului XX,la Subcetate Gospodăria lui Cotfas Vasile (nr. 405 – casă şi şură) monument, casa de lemn a lui Aurel din sec. 19. (Valea Frumoasă, vizavi de casa cu nr. 74.) și gospodăria ţărănească a lui Timaru Nicolae la Rezu Mare (nr.100) de la Tulgheș.

Instalaţiile tehnice (mori, joagăre, tocilării, piua ş.a), conservate şi valorificate in situ – oferind o imagine aproape completă a vieţii – în special în zona rurală – din sec. XIX- început de sec. XX, pe care le regăsim în Tulgheș: mori de apă, moara lui Olaru Gheorghe (Valea Frumoasa 50) din anul 1875, cuptorul de var a lui Apostol Gheorghe (Valea Frumoasă, lângă casa nr. 815.) și Subcetate- moara lui Huruba Ioan din 1937 (nr. 479) – monument .