Múzeumok és emlékművek

Maroshéviz

Maroshévizen a város központjában található a Lupa Capitolina Emlékmű – egy bronzból készült szoborcsoport 75 cm magas és 1,14 m hosszú , amely Róma megalapitóit Romuluszt és Rémuszt valamint az anyafarkast ábrázolják.A talapzatra a következő szöveg van vésve : „ Ad perpetuam originis latinae memoriam „ valamint Decebal és Traianus képmásai.

Lupa Capitolina Emlékmű

Lupa Capitolina Emlékmű

A Maroshéviz – Borszék útvonalon található az Első Világháború Román Hőseinek Mauzóleuma ,amelyet 1939-ben avattak fel , és 771 román katona földi maradványainak nyughelye .

Mausoleul Eroilor Români din Primul Război Mondial

Első Világháború Román Hőseinek Mauzóleuma

A Kúlturális Központban lévő Maroshévizi Néprajzi Múzeum , amely 1997-től müködik , bemutatva Maroshéviz jellegzetességeit : mezőgazdaság , állattenyésztés, pásztorkodás ,erdészet, hagyományos iparművészet,halászat, vadászat , erdeigyümölcs begyűjtés. Ebben a múzeumban megtalálhatóak : népviseletek , lakberendezési és dísztárgyak,hagyományos berendezések , szellemi-lelki-hitélet kultusztárgyai .

Muzeul de etnografie din Topliţa din cadrul Centrului Cultural

Maroshévizi Néprajzi Múzeum

Borszék

Borszéken az Ásványvizek Múzeuma várja a túristákat az üdülőtelep központjában valamint a Régi villamossági üzem –14.számú Villában a XIX.ik század 1933-1935 ben építészeti emlékműnek nyílvánítva.

Muzeul Apelor Minerale

Ásványvizek Múzeuma

Bélbor

Az Általános Iskola valamint a Helyi Tanács épületei ,amelyek 1936 -1938 épültek , a hivatalos nyilvántartásban műemlékként szerepelnek.

Clădirea Şcolii Generale

Az Általános Iskola

Holló

Hollóban meglátogatgatják az Első Világháború Román Hőseinek Emlékművét , amely 193o –ban épült és a község templomudvarában található , az Alagutakat , amelyek az Osztrák-Magyar Monarhia idején épültek és az Első Világháború Román Hőseinek Temetőjét, amely a hollósarki ortodox templom udvarban található és 4o egyéni sírhantot foglal magába.

Biserica Ortodoxa din Capu Corbului

Ortodox Egyház

Galócás

Itt található az Első és Második Világháború Román Hőseinek Emlékműve – a Troita , amely 1973- ban épült a két Világháború román hőseinek emlékére.Az emlékmű 2,65 m magas,amelyet tölgyfából faragta és adományozta Ioan Concita és Antal Imre tanárok Maroshévizről.A hajdani életet mutatja be a galócási Falu Múzeum –Pirau.

 Monumentul Eroilor Români din Primul și Al Doilea Război Mondial

Első és Második Világháború Román Hőseinek Emlékműve

Várhegy

Kapu 1786-ból –a bejárati kapu a falu temetőjébe, amelyet 1786-ban készítettek, ugyanebben az évben újították fel először a régi görög-katolikus fatemplomot, mely 1898-ban leégett.

Kapu 1786-ból

Kapu 1786-ból

Az Első Világháború Román Hőseinek Emlékműve –az emlékkeresztet a templom udvarában állitották fel a falu Első Világháborús hőseinek emlékére.Az emlékművet 1925-ben leplezték le , gránitból készült és vaskerités övezi.

Az Első Világháború Román Hőseinek Emlékműve

Az Első Világháború Román Hőseinek Emlékműveal

A Hősök Temetőjének Emlékműveiaz elsőt 193o-ban emelték az Első Világháborúban elesett 119 hős , a másodikat 197o-ben a Második Világháborúban elesett 53 hős emlékére és a harmadikat 199o-ben Cotfas Marinel-Constantin emlákáre állitottak, aki 1989 –ben halt meg.

A Második Világháború Román Hőseinek Emlékműve-az obeliszket 197o-ben leplezték le és a templom kertbe helyezték el.Az emlékmű 2,7o m magas , betonból készült , amelyet a falu Második Világháborús elesett hőseinek emlékére állitott a falu lakosainak egy csoportja.

A Múzeum-terem ,amelyet 2oo2-ben rendeztek be a „Miron Cristea „ iskolában .

A Múzeum-terem

A Múzeum-terem

A Múzeális Pont – amely bemutatja a népi hímzés művészetét a román terítőkön valamint a parasztházak dísztárgyain.

 

GYERGYÓTÖLGYES

Itt találhatóak a Magyar Katona- Kaszárnyák 1942/1944. A jelenlegi Pszihiátriai szanatórium (körülbelül) 195o-196o idején menedékhely volt 2-3oo árvagyereknek a görög civilháborúból (1948). poze-tulghes-13