site

Fejlesztési tervek

Kiindulva a Kelemen –Gyergyó Interkommunitáris Fejlesztési Társulat (I.F.T.) megalakulásának céljából, 2o15 március-május időszakban előterjesztették a körzeti fejlesztési Tervezetet a következő 1o évre, és a távlati terveket 2o évre Hargita megye északi területein .

DSCN4308site

A Program első része tartalmazza a területi sajátosságok körvonalazását, figyelembe véve a földrajzi jellegzetességeket, körzeti gazdasági ellemzést hangsúlyozva azokat az ágazatokat , amelyek a I.F.T. számára fontosak lennének , éspedig : mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés, méhészet ), ipar, turizmus (agroturizmus, falusi és hegyiturizmus), környezetvédelem és tartós fejlesztés, a szolgáltatások ellemzését a lakosság felé. Ezt követi az I.F.T. -hez tartozó területi közigazgatási egységek helyi fejlesztési stratégiaellemzésének kidolgozása ,hogy azonosíthatóak legyenek a fontosabb szükségletek , lehetőségek és fejlesztési irányzatok a Kelemen-Gyergyó IFT által fedett területeken ,valamint a főbb stratégiák elllemzése, amelyek alkalmazhatóak megyei- körzeti- országos-világ szinten .Ez az írott analízis érvényesítve és megalapozva volt a helyszíni látogatások, egyéni beszélgetések,munkatárgyalások, több konzúltáció és interjú alapján.

A Körzeti Fejlesztési Tervezet kivitelezéséhez szükséges a helyi érdekeltségi területek meghatározása, éspedig azon területek amelyekre öszzpontosíthatja erőit a Kelemen –Gyergyó IFT .

Ezen ellemzések alapján, amelyekbe beletartoznak az IFT főbb célkitűzései ,éspedig azok amelyek tartalmazzák a helyi fejlesztési stratégia tervezetét , a következő érdekelt ágazatok lettek azonosítva (amely öszzesít több problémát,javaslatot vagy tervet közös tematika és jellemző alapján figyelembevéve a haszonélvezőket és ezek végső célját az IFT által lefedett területeken :összeférhetőség, lakói életminőség, közigazgatési képesség ,kultúra, közterület,oktatás,megújúló energia,infrastruktúra, közvagyon,egészség, szociális élet, sport, turizmus, mezőgazdasági terület,gazdaság, környezet és tartós fejlesztés.

A területi fejlesztésre irányuló erőforrások összpontosítása érdekében az érdeklődési területek körvonalazták a stratégiai fejlesztés irányvonalait, összevonva a fontosabb területek köré még több cselekvési területet , amelyek csoportosulnak tematikusan, hasonló tipusú beavatkozás alapján az IFT által lefedett területek szintjén.

  1. Az alap – és szomszédos infrastruktúra feljavítása és a lakói életminőség növelése Hargita megye északi körzetében

Ez a stratégiai irányvonal a következő területeken történő cselekvést célozza meg: infrastruktúra, közterület, megújított energia, közigazgatási képesség, közterület,életminőség, szociális élet,oktatás, egészség.

  1. A területi potenciál értékesítése , hansúlyozva a turizmus és az ehhez kapcsolódó területek fejlesztését, amelyek hozájárulhatnak Hargita megye északi régiójának fejlesztéséhez.

Ez a stratégiai irányvonal a következő területeken történő cselekvést célozza meg:turizmus , sport, közvagyon, kultúra,környezet és tartós fejlesztés.

  1. Hargita megye északi régiójának gazdasági fejlesztése.

Ez a stratégiai irányvonal a következő területeken történő cselekvést célozza: gazdaság, mezőgazdasági szektor, asszociativizmus.

A területi fejlesztési tervet megtalálják itt .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *