ADI CĂLIMANI – GIURGEU

Cadrul legislativ al funcționării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este dat de Legea administrației publice locale nr. 215/2011, de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 și de Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.

Conform legislației în vigoare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii, de către unităţile administrativ-teritoriale, pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

A.D.I. Călimani-Giurgeu este organizată şi funcţionează potrivit Statutului şi Actului Constitutiv, al încheierii civile nr. 186/2014 a Judecătoriei Topliţa şi al legislaţiei în vigoare, având sediul în municipiul Topliţa, strada Nicolae Bălcescu, nr. 14, judeţul Harghita .

Membrii A.D.I Călimani Giurgeu sunt : județul Harghita, municipiul Toplița, orașul Borsec și comunele Bilbor, Gălăuțaș, Corbu, Sărmaș, Subcetate și Tulgheș .

Scopul urmarit de aceasta asociatie Toplita Calimani îl reprezintă elaborarea Planului de Dezvoltare Zonală pentru următorii 10 ani și perspectivele pentru următorii 20 de ani, pentru arealul situat în nordul județului Harghita în zona masivelor Călimani-Gurghiu-Giurgeu și punerea sa în aplicare.

Aceasta asociatie Toplita Calimani va urmări dezvoltarea durabilă a comunităților rurale și urbane din acest areal conform principiilor solidarității, nediscriminării și egalității de șanse. Totodată, Asociația va promova și sprijini pregătirea la toate nivelurile a proiectelor pentru dezvoltarea zonală și regională, în toate domeniile, pentru a obține finanțări interne și externe necesare derulării acestora.

Obiectivele principale ale A.D.I. Călimani-Giurgeu :

  1. Creșterea competitivității sectorului agricol (vegetal, zootehnic, apicol), industrial, turism (agroturism, turism rural, turism montan), mediu și dezvoltare durabilă a zonelor de interes comun din zona nordică a județului Harghita.
  2. Creșterea șanselor de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, precum și a altor fonduri destinate dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din asociație.
  3. Creșterea competitivității economice.