angajare

Anunț concurs director executiv

Lista Candidatilor Admisi

Proces verbal de afișare rezultate proba scrisă

Plan de interviu

Proces verbal de afișare rezultate proba scrisă

Anunț amânare interviu

Proces verbal afișare rezultate interviu

Proces verbal de afișare rezultate finale concurs

Proces verbal de afișare rezultate finale

flat-vector-key-for-succes-illustration_23-2147490597

ANUNȚ Program cultural 2017 aprobat

ANEXA nr. 2D la H.C.A. nr.7/2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului de sprijire a iniţiativelor culturale pentru promovarea și conservarea patrimoniului cultural material și imaterial din zona de nord a judeţului Harghita ”

pe anul 2017

1.Finanțator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu ,Cod Fiscal 32891972, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița , tel. 266/341.772,int.20, fax 0266-341.772

2.Solicitanţii :  Pot depune solicitare de sprijin financiar persoanele juridice înființate în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații al căror sediu se află pe teritoriul U.A.T-urilor membre al AD.I. Călimani -Giurgeu.

3.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

  1. Organizarea de festivaluri, serbări câmpeneşti, datini şi obiceiuri, tabere, ateliere de creație,cursuri,filme documentare și sesiuni stiințifice ce au ca scop promovarea moştenirii culturale din zona de nord a județului Harghita;
  2. Participare la expoziţii, spectacole, festivaluri, sesiuni ştiinţifice în cadrul cărora se va promova patrimoniul cultural de pe teritoriul reprezentat de A.D.I. Călimani-Giurgeu .

4.Suma aprobată pe anul 2017: 30.000 lei

5.Durata programului: anul 2017.

  1. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura de la sediul A.D. I Călimani-Giurgeu, până la data de 15.05.2017, ora 14.00 .

  1. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita, persoane de contact: Gabriela Buzilă, tel. 0740001891,Andras Erika -tel.0725582017 și de pe site-ul www.adicalimanigiurgeu.ro

Acord de parteneriat - Anexa 2B2

Anexa 2B3 - Dubla Finantare

Cerere de finantare - Program Cultural 2017

Ghid Program Cultural - 2017

Anexa Buget Program Cultural 2017