flat-vector-key-for-succes-illustration_23-2147490597

ANUNȚ Program cultural 2017 aprobat

ANEXA nr. 2D la H.C.A. nr.7/2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
” Programului de sprijire a iniţiativelor culturale pentru promovarea și conservarea patrimoniului cultural material și imaterial din zona de nord a judeţului Harghita ”

pe anul 2017

1.Finanțator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu ,Cod Fiscal 32891972, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița , tel. 266/341.772,int.20, fax 0266-341.772

2.Solicitanţii :  Pot depune solicitare de sprijin financiar persoanele juridice înființate în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații al căror sediu se află pe teritoriul U.A.T-urilor membre al AD.I. Călimani -Giurgeu.

3.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 1. Organizarea de festivaluri, serbări câmpeneşti, datini şi obiceiuri, tabere, ateliere de creație,cursuri,filme documentare și sesiuni stiințifice ce au ca scop promovarea moştenirii culturale din zona de nord a județului Harghita;
 2. Participare la expoziţii, spectacole, festivaluri, sesiuni ştiinţifice în cadrul cărora se va promova patrimoniul cultural de pe teritoriul reprezentat de A.D.I. Călimani-Giurgeu .

4.Suma aprobată pe anul 2017: 30.000 lei

5.Durata programului: anul 2017.

 1. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura de la sediul A.D. I Călimani-Giurgeu, până la data de 15.05.2017, ora 14.00 .

 1. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita, persoane de contact: Gabriela Buzilă, tel. 0740001891,Andras Erika -tel.0725582017 și de pe site-ul www.adicalimanigiurgeu.ro

Acord de parteneriat - Anexa 2B2

Anexa 2B3 - Dubla Finantare

Cerere de finantare - Program Cultural 2017

Ghid Program Cultural - 2017

Anexa Buget Program Cultural 2017

flat-vector-key-for-succes-illustration_23-2147490597

ANUNȚ Program turism Anexa C aprobat

– Proiect –

ANEXA nr. 2C la H.C.A. nr.8/2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
 Programului de sprijinire a asociaților din domeniul turismului în vederea promovării zonei de nord a județului Harghita  pe anul 2017

1.Finanțator: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu ,Cod Fiscal 32891972, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, Toplița , tel. 266/341.772,int.20, fax 0266-341.772

2.Solicitanţii :  Pot depune solicitare de sprijin financiar persoanele juridice înființate în baza Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații  care activează în domeniul turistic sau au prevăzute în statut obiective legate de turism/promovare turistică , al căror sediu se află pe teritoriul U.A.T-urilor membre ale AD.I. Călimani -Giurgeu .

3.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • realizarea/reabilitarea marcajelor de vară și/sau de iarnă a traseelor montane din zona de nord a județului Harghita ;
 • realizarea/marcarea traseelor de escaladă și cicloturism pe teritoriul acoperit de A.D.I. Călimani-Giurgeu;
 • realizarea de materiale de promovare a zonei de nord a județului Harghita – hărți turistice cu localitățile componente ale asociației și alte materiale care pot fi difuzate la Târgurile de Turism ale României, panouri informative, indicatoare turistice.
 • organizarea de evenimente care au ca scop promovarea turistică a zonei de nord a județului Harghita – festivaluri,conferințe, expoziții,seminarii cu tema promovare turistică etc.

4.Suma aprobată pe anul 2017: 30.000 lei

5.Durata programului: anul 2017.

 1. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura A.D. I Călimani-Giurgeu, strada

 1. Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita până la data de 15.05.2017, ora 14.00 .
 2. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213, Toplița, județul Harghita, persoane de contact: Gabriela Buzilă, tel. 0740001891,Andras Erika-tel.0725582017 și de pe site-ul www.adicalimanigiurgeu.ro

Acord de parteneriat - Anexa 2B2

Anexa 2B3 - Dubla Finantare

Cerere de finantare - Program Turism 2017

Ghid Program Turism - 2017

Anunţ

Ca umare a solicitării Asociației Dansk ICYE , cu sediul în Danemarca, ADI Călimani – Giurgeu intenționează să reînnoiască Acordul în vederea participării a trei persoane din zona de Nord a județului Harghita la un curs de instruire și seminar cu tema Antreprenoriat rural .

Cursul va avea loc în perioada 21-27  august 2017 în Georgia, iar seminarul se va desfășura în Danemarca, la 9 luni de la finalizarea cursului .

Deoarece doi dintre candidații înscriși la sesiunea precedentă au renunțat, mai avem nevoie de două persoane

Pentru a fi eligibili participanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii :

 • să aibă domiciliul în una din comunele membre ale A.D.I. Călimani-Giurgeu, respectiv Bilbor, Corbu, Gălăuțaș, Sărmaș, Subcetate,Tulgheș .
 • bună cunoaștere a limbii engleze (cursul și seminarul se vor desfășura în această limbă ) ;
 • participanții au o minimă experiență, implicare în activități ale comunităților din zona rurală și sunt dornici de a împărtăși metodele și cunoștințele cu alți participanți;
 • în termen de 9 luni de la finalizarea cursului de instruire participanții vor începe o activitate ( afacere, întreprindere socială ) într-o zonă rurală, activitate despre care vor vorbi la seminarul ce se va desfășura în Danemarca ;
 • sunt foarte motivați să experimenteze noi moduri de a folosi moștenirea culturală pentru dezvoltarea comunității rurale ;
 • sunt interesați în a pune bazele cooperării cu organizații similare din alte țări europene.

Candidații vor trimite la e-mail office@adicalimanigiurgeu.ro până în data de 26 ianuarie 2017 , ora 11.00 o scrisoare de intenție în care vor detalia implicarea de până acum în activități din zona rurală și ceea ce vor întreprinde după finalizarea cursului de instruire, însoțită de C.V. și o Declarație – angajament  ( conform modelului de pe site-ul nostru ) .  O comisie alcătuită din angajații A.D.I. va verifica eligibilitatea candidaturilor, iar pentru departajarea celor admiși se va utiliza drept criteriu ordinea depunerii cererilor (primul venit – primul servit).

Declaratie angajament 2017-2018